Kvarteret Grönborg har i snart 140 år stått till Sundsvallsbornas tjänst.

Nu har det anrika huset fått ett rejält ansiktslyft och tagit steget in i framtiden.

Från öltörst till kunskapsdito

År 1621 lades grunden till staden Sundsvall vid Åkroken. När Grönborgs bryggeri byggdes här 254 år senare, år 1875, hade dock stadskärnan sedan länge flyttats till Stenstan och kvar i området fanns främst hantverkare, fabriker, bryggerier och vård­inrättningar.

För stadsborna själva var det här staden tog slut. Men för bönderna, som kom inresande från landsbygden, var det vid Grönborg som det lockande stadslivet tog sin början.

Grönborgs Bryggeri AB var ett av flera framgångsrika bryggerier i Sundsvall vid 1800-talets slut. Efterfrågan var stor – de hårt arbetande invånarna hade faktiskt ett hundratal ölstugor att släcka törsten i.

Sedan bryggeriets verksamhet köptes upp och försvann 1918 har kvarteret Grönborg haft en mängd olika funktion­er och verksamheter; såsom restaurang, skola, bostäder, dagverksamhet samt bågskytte- och klätterklubb. Bara för att nämna några.

Fastigheten har alltid varit ett landmärke i stadens västra del och var en av få som klarade sig undan branden 1888. Drygt hundra år senare, år 1989, slog Sundsvalls kommunfullmäktige fast att kvarteret är värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt.

I dag präglas Sundsvalls västra delar av kunskap, med både gymnasieskola och universitet. I projektet ”Vision Grönborg” ska det anrika kvarteret införlivas i den lärande miljön och bli till ett kreativt centrum där kunskapstörsten kan släckas.

Liksom eventuell törst på annat, då även restaurangen får nytt liv när Kårhuset flyttar sin verksamhet hit. Och härmed inleds ett nytt kapitel i Grönborgs färgstarka historia.

På plats i huset kan du läsa mer om Grönborgs, bryggerinäringens och stadsdelens historia.

Historia

Huset fotograferat från Sidjövägen 1899.
Ur Sundsvalls Museums fotoarkiv.

En etikett från Grönborgs bryggeri hittades under ombyggnationen 2015.