Om GDPR och personuppgifter
Läs mer hos Sundsvalls kommun
Ansvar

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling (SKIFU) med organisationsnummer 556437-1424 äger och ansvarar för innehållet på skifu.se. Därmed är SKIFU även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

SKIFU:s styrelse är ansvarig för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning.

Dataskyddsombud

SKIFU har ett centralt dataskyddsombud via Sundsvalls kommun.

Matts Boman, 060-12 32 00, matts.boman@sundsvall.se

Registerutdrag

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter finns registrerade. En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag. Normalt ska du få informationen inom en månad. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det.

En undertecknad begäran skickas skriftligen till:
SKIFU
Box 343
851 05 Sundsvall

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta SKIFU via brev, e-post eller telefon 060-12 92 50.

Har du klagomål på SKIFU angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 10 00.

Behandling av personuppgifter på gronborg.nu
Kontakt (e-post, telefonsamtal, brev etc)

När du kontaktar oss kan vi komma att spara de personuppgifter du lämnar i samband med kontakten. Detta för att kunna fullfölja din förfrågan eller våra åtaganden.

Webbformulär: Intresseanmälan lokal

Personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med en intresseanmälan av att hyra lokal/arbetsplats i Grönborg gallras löpande.

Webbformulär: Intresseanmälan mötesrum

Personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med en bokningsförfrågan av möteslokal i Grönborg gallras löpande. Informationen lämnas ut till tredje part, Restaurangen i Grönborg (organisationsnummer 559129-2718), som ansvarar för bokning av mötesrum i Grönborg.

Kakor (cookies) på webbplatsen

Läs mer om kakor (cookies) på gronborg.nu