Om GDPR och personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av Dataskyddsförordningen GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.
Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (imy.se)
Läs mer hos Sundsvalls kommun (sundsvall.se)

Behandling av personuppgifter på gronborg.nu
Kontakt (e-post, telefonsamtal, brev etc)

När du kontaktar oss kan vi komma att spara de personuppgifter du lämnar i samband med kontakten. Detta för att kunna fullfölja din förfrågan eller våra åtaganden.

Webbformulär: Intresseanmälan lokal

Personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med en intresseanmälan av att hyra lokal/arbetsplats i Grönborg gallras löpande.

Webbformulär: Intresseanmälan mötesrum

Personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med en bokningsförfrågan av möteslokal i Grönborg gallras löpande.

Kakor (cookies) på webbplatsen

Läs mer om kakor (cookies) på gronborg.nu

Ansvar

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling (SKIFU), Box 343, 851 05 Sundsvall, organisationsnummer 556437-1424, äger och ansvarar för innehållet på gronborg.nu
Därmed är SKIFU även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen.

Dataskyddsombud

SKIFU har ett centralt dataskyddsombud via Sundsvalls kommun.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är, e-post dataskyddsombud@sundsvall.se, växelnummer 060-19 10 00.

Registerutdrag

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter finns registrerade. En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag. Normalt ska du få informationen inom en månad. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det.

En undertecknad begäran skickas skriftligen till:
SKIFU AB
Box 343
851 05 Sundsvall

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta SKIFU via brev, e-post skifu@sundsvall.se eller telefon 060-12 92 50.

Klagomål rörande personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten på e-post imy@imy.se eller 08-657 61 00.