Mia Steringer, Helene Frank Johnson (SKIFU) och Ulf Steringer.

De tar över restaurangen

Nu är det klart att Ulf och Mia Steringer tar över Grönborgs restaurang.

Krögarparet, som även driver Restaurang Grankotten på Norra berget, kommer även att sköta konferensbokningarna i huset.

Från den 1 september 2020 kommer de att kunna leverera förbeställd lunch och fika till Grönborgs konferensgäster samt middagar till förbokade grupper.
Runt månadsskiftet september/oktober öppnar restaurangen för lunch och fika som vanligt.

Vi hälsar Ulf och Mia samt deras personal varmt välkomna till Grönborg!

Bilden: Mia Steringer, Helene Frank Johnson (SKIFU) och Ulf Steringer.