Flera nya hyresgäster

Nu är delar av Grönborg coworking space färdiga och inflyttningsklara. Här kan du läsa mer om de företag som har flyttat in, eller är på väg att göra det. Och ännu fler är på väg!

Varmt välkomna till Grönborg!

Apendo

"apendo är ett ledande specialistföretag. Vi erbjuder konsulttjänster, produkter och lösningar samt en proaktiv supportfunktion inom våra kompetensområden Enterprise Content Management (ECM) och Business Process Management (BPM)."

Awapatent

"Awapatent är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt – intellectual property rights – med närvaro i både Europa och Asien (under varumärket AWA Asia). Med specialistkompetens inom juridik och teknik hjälper vi våra kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer."

IQP AB

Anders Rådberg, business architect.

Invativa AB

"Invativa är specialister på digitala affärer. Vi riktar oss till uppdragsgivare som har många kunder, tiotusentals eller fler."

Norrlandsadvokaterna

"Norrlandsadvokaterna är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom ett flertal rättsområden"

Prismalence

"Prismalence strävar efter att ge er den bästa belysningsanläggningen under lång tid framåt. Med våra produkter kan ni räkna med energibesparingar och kvalitét."

SCA Skog

"SCA Skog förvaltar SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs industrier i norra Sverige med virkesråvara från egen skog och genom virkesköp från privata skogsägare."