Nytillskott i Grönborg

Sedan försommaren har inte mindre än sju nytillskott blivit en del av gemenskapen i Grönborg.

Vill du också flytta in med din verksamhet? Läs mer under Arbetsplatser.

Atomic Elbow AB

"Atomic Elbow is a game studio based in Sweden. We're devoted to creating great mobile games."

http://www.atomicelbow.com/

Firefly

"Firefly är en av världens ledande leverantörer av preventiva brandskyddssystem. I över 40 år har vi specialiserat oss på att skräddarsy unika lösningar för att skydda processindustrin mot dyra bränder och dammexplosioner."

http://www.firefly.se/

IT-Säkerhetsbolaget

"Vi är oberoende experter som arbetar med Dataskydd, IT-säkerhet och informationssäkerhetsfrågor. Vår bakgrund är ledande säkerhetspositioner inom offentlig verksamhet samt tidigare erfarenheter som säkerhetskonsulter."

https://itsakerhetsbolaget.se/

Länsstyrelsen, projekt Mittstråket

"Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden."

http://mittstraket.se/

Mediaplanering Sverige AB

"Vi är en mediebyrå och kommunikationsbyrå med säte i Umeå som hjälper företag och organisationer över hela Sverige med att enkelt hantera sina investeringar i olika medier."

http://www.mediaplanering.se/

Swea IP law

"Vi är en patentbyrå, vars huvudsakliga verksamhet utgörs av kvalificerad rådgivning samt utarbetande och handläggning av ansökningar om patentskydd, varumärkesskydd och designskydd i Sverige och utlandet."

https://www.swea-ip-law.se

Trafikverket

"Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar."

http://www.trafikverket.se/