Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för gronborg.nu

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB står bakom den här webbplatsen.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur gronborg.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har i dagsläget inga kända brister i tillgänglighet för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gronborg.nu som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.
Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 2 dagar.
Kontaktformulär

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss (se ovan) så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av gronborg.nu

Senaste bedömningen gjordes den 2023-12-27

Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-12-28